De Switchmethode

undefined

S ituatie, inventariseren

Hieronder valt een intake gesprek waarbij de hulpvraag naar voren komt, een korte observatie en het op papier zetten van algemene gegevens van de cliënt. Hierna volgt het maken van een begeleidingsplan in samenspraak met het gezin.

W aardering, respect opbouwen en vertrouwen schenken aan de cliënt en het gezin.

Vertrouwen winnen d.m.v. gesprekken met ouders en de cliënt. De kracht van Switch to Go zit hem in aandacht hebben voor het probleem en het probleem serieus nemen.

I nzicht,  het erkennen van het probleem, het inzichtelijk maken en hieraan werken.

Het werken aan de probleemoplossing. Aan de slag gaan met de cliënt en overleg met ouders. Contact leggen met de school of werkomgeving en het (gestopte) sociale leven weer op gang brengen. De kracht van Switch to Go is de korte lijntjes houden tussen coach, cliënt/ ouders en contactpersoon school/werk/club. Het beloningsysteem (zie C omplimenten) zorgt voor een extra stimulering om daadwerkelijk te werken aan het positief oplossen van het probleem.

T erugkoppeling, Reflecteren en stappen voorwaarts zetten

Evalueren van het probleem, positieve oplossingen naar voren laten komen en negativiteit liever niet benoemen. “Ga nu eens uit van je eigen kracht!” Waar ligt jouw kracht nu eigenlijk?

C omplimenteren, cadeautje geven of belonen.

Switch to Go werkt met een beloningsysteem, waarbij er voor de cliënt winst te behalen valt. Hierdoor zal de cliënt gemotiveerder zijn om aan het probleem te werken. Wij staan graag voor een positieve benadering.

H erhaling, doornemen van de voorgaande 5 stappen, of een Handgeven en afscheid nemen.

Hieronder valt het evalueren van het gehele proces. Op een realistische manier bekijken we nog eens de problematiek. Hoe staat de cliënt er nu voor? In overleg met de ouders en de cliënt bekijken we het toekomstperspectief en welke stappen we nog kunnen ondernemen.