Vormen van begeleiding

Wij bieden drie verschillende vormen van begeleiding aan, namelijk:

  • Individuele begeleiding
  • Groepsbegeleiding d.m.v. kamp
  • Kortdurend verblijf

Individuele begeleiding

De individuele begeleiding bestaat uit begeleiding van de cliënt door de begeleider. Hierbij kunt u denken aan; huiswerkbegeleiding, begeleiding bij sport en spel, begeleiding bij de sociale redzaamheid, het trainen van vaardigheden of handelingen, plannen en hulp bieden bij externe factoren als school en werk, dyslexie-begeleiden.

undefinedGroepsbegeleiding/ Kortdurend verblijf

De groepsbegeleiding bestaat uit het begeleiden van de cliënt in een groep door één of meerdere begeleiders. Het gaat dan om zaken als het helpen plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag. Dit houdt in de praktijk in dat we een kamp/weekend organiseren, waarbij de cliënten opdrachten uitvoeren, zoals; je tas inpakken, de weg vinden in een stad, zelfstandig koken e.d.

Uit ervaring is gebleken dat de doelgroep waarmee wij werken behoefte heeft om contact te leggen met andere jongeren. Het is fijn om hobby's te delen en informatie met elkaar uit te wisselen.